Studium Wychowania Fizycznego / Aktualności / KOLARSTWO MTB

KOLARSTWO MTB

Zalicz zajęcia WF

•przedmiot jest zaliczany poprzez uczestnictwo w 4 zajęciach w trakcie semestru letniego.

•zajęcia odbywają się w soboty lub niedzielę

•Czas trwania zajęć ok 5 godzin.

•Miejsce: okolice Warszawy – najczęściej Kampinoski Park Narodowy.

•Każdy uczestnik zajęć musi być wyposażony w sprawny rower górski, kask i podstawowy zestaw serwisowy.

•Zapisujemy się kierując zgłoszenie na adres: artur.kopyt@pw.edu.pl

•W treści zgłoszenia:

w tytule: MTB imię, nazwisko

  1. nazwisko, imię
  2. nr albumu
  3. wydział

Zajęcia prowadzi mgr Artur Kopyt.

Ilość miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu się do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.