Studium Wychowania Fizycznego / Kontakt

Kontakt

Studium

ul. Waryńskiego 12a
00-631 Warszawa

tel./fax: (22) 825 72 86, (22) 234 53 75
tel. wewnątrz Politechniki: 5375
e-mail: swfis@swfis.pw.edu.pl

Godziny pracy Administracji SWFiS:
(Poniedziałek - Piątek) - 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć studentów:
(Poniedziałek - Piątek) - 9.30 - 13.00

.

.

Kierownik:

mgr Jolanta Dolecka

jdolecka@swfis.pw.edu.pl

Zastępca ds. Dydaktyki:

mgr Dariusz Sońta

dsonta@swfis.pw.edu.pl

Zastępca ds. Sportu: mgr Paweł Kozłowski
Sekretariat:

mgr Bożena Gronek

bgronek@swfis.pw.edu.pl

 

Stadion Sportowy

tel. (22) 825 08 51, (22) 825 72 86
ul.Batorego 12

Kierownik: mgr Piotr Stykowski
swfis@swfis.pw.edu.pl

Nadawca

Adres zwrotny

Temat

Treść