Studium Wychowania Fizycznego / Kontakt

Kontakt

Studium

ul. Waryńskiego 12a
00-631 Warszawa

tel./fax: (22) 825 72 86, (22) 234 53 75
tel. wewnątrz Politechniki: 5375
e-mail: swfis@pw.edu.pl

Godziny pracy Administracji SWFiS:
(Poniedziałek - Piątek) - 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć studentów:
(Poniedziałek - Piątek) - 9.30 - 13.00

.

.

Kierownik:

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
mgr Jacek Urbańczyk

jacek.urbanczyk@pw.edu.pl

Zastępca Kierownika ds. Dydaktyki:

mgr Dariusz Sońta

Dariusz.Sonta@pw.edu.pl

Zastępca Kierownika ds. Sportu:

mgr Stanisław Michałowski

stanislaw.michalowski@pw.edu.pl

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego:

mgr Bożena Gronek

Bozena.Gronek@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora:

Piotr Zając

piotr.zajac@pw.edu.pl

Sekretariat:

Maria Lewandowska

maria.lewandowska@pw.edu.pl

 

Stadion Sportowy

tel. (22) 825 08 51, (22) 825 72 86
ul.Batorego 12

Kierownik:

mgr Piotr Stykowski

Piotr.Stykowski@pw.edu.pl

Nadawca

Adres zwrotny

Temat

Treść