Studium Wychowania Fizycznego / TKKF / Władze ogniska

Władze ogniska

Zarząd:
1. Jacek Knittel - Prezes (Studium WFiS)
2. Wiesław Winiecki - Wiceprezes (Wydział EiTI)
3. Jerzy Konopa - Wiceprezes (Wydział Elektryczny)
4. Grażyna Zyskowska - Sekretarz (Biuro ds. Nauki)
5. Bożena Gronek - Skarbnik (Studium WFiS)
6. Aleksandra Wilczek-Musielak - Członek (Studium WFiS)
7. Grzegorz Gorzkowski - Członek (Studium WFiS)
8. Anatol Noskowicz - Członek (Studium WFiS)
9. Dorota Mielowska - Członek (Dział Inwentaryzacji)
10. Elżbieta Barbara Nagórka - Członek (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Instytut Turystyki)

Komisja Rewizyjna:
1. Jacek Trojanowski - Przewodniczący (Dział Socjalny)
2. Andrzej Andrzejuk - Sekretarz (Wydział SiMR)
3. Hanna Borne - Członek