Studium Wychowania Fizycznego / Zdjęcia / Zajęcia WF - Turystyka żeglarska kwiecień 2015