NR KONTA Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Informacja dla studentów korzystających z płatnych zajęć wychowania fizycznego                                                                                   

Wszystkie opłaty za zajęcia wychowania fizycznego należy wpłacać na konto studium wychowania fizycznego i sportu o numerze: 

20 1240 1053 5111 6430 0010 0091

Podając następujące dane:

nazwisko i imię, dyscyplina sportu, nazwa obiektu, dzień tygodnia, godzina rozpoczęcia zajęć.

Ze względu na ograniczoną do 40 liczbę znaków wszystkie informacje z wyjątkiem imienia i nazwiska mogą być pisane w skrócie

Przykład: KOWALSKI JAN kosz. Riviera wt. 14.

UWAGA! NAZWISKO PISZEMY NA PIERWSZYM MIEJSCU!!!