Zwolnienia lekarskie

1. Studenci ze zwolnieniami długoterminowymi nie biorą udziału w rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego.

2. Długoterminowe zwolnienia lekarskie (semestr lub rok akademicki) nie zaliczają przedmiotu WF.

3. Zwolnienia lekarskie długoterminowe powinny być dostarczone w terminie do 30 dni od rozpoczęcia semestru osobiście lub drogą elektroniczną do sekretariatu SWFiS PW swfis@pw.edu.pl

4. Krótkoterminowe zwolnienia lekarskie usprawiedliwiają nieobecność na zajeciach wychowania fizycznego. Usprawiedliwioną nieobecność należy odrobić.

5. Zwolnienie krótkoterminowe należy dostarczyć prowadzącemu do 14 dni od zakończenia choroby. Termin i formę odrabiania nieobecności należy ustalić z prowadzacym zajęcia.

ZALICZENIE PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA STUDENTÓW PW ZE ZWOLNIENIEM DŁUGOTERMINOWYM

1. Studenci przenoszą zaliczenie przedmiotu na kolejny semestr po zakończonym zwolnieniu (uwzględniając liczbę niezaliczonych semestrów w ciagu studiów pierwszego stopnia)

2. Studenci, którzy ze wzgledu na stan zdrowia potwierdzony zwolnieniem lekarskim nie mogą uczestniczyć w żadnych zajęciach ruchowych zobowiązani są do deklaracji udziału w zajęciach "alternatywnych". Na zajęcia "alternatywne" należy zapisać się drogą mailową  swfis@pw.edu.pl