Zwolnienia sportowe

1.  Studenci ubiegający się o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego na podstawie osiągnięć sportowych, proszeni są o złożenie podanie do z-cy  Dyrektora SWFiS PW ds. sportowych w terminie do 31 października 2022r. Podanie i zaświadczenie o klasie sportowej należy dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu SWFiS.

2.  Warunkiem uzyskania zwolnienia z zajęć wychowanie fizyczne jest posiadanie co najmniej II klasy sportowej.