Nauczyciele

Nazwisko i imię Nauczyciela

Adres e-mail

mgr Cegłowski Paweł pawel.ceglowski@pw.edu.pl
mgr Chydziński Michał michal.chydzinski@pw.edu.pl
mgr Charuk vel Gawryluk Jarosław jaroslaw.gawryluk@pw.edu.pl
mgr Dąbrowska-Gałko Beata beata.galko@pw.edu.pl
mgr Dolecka Jolanta jolanta.dolecka@pw.edu.pl
mgr Durjasz Andrzej andrzej.durjasz@pw.edu.pl
dr Dzioban Katarzyna katarzyna.dzioban@pw.edu.pl
mgr Kaproń Krzysztof krzysztof.kapron@pw.edu.pl
mgr Kopyt Artur artur.kopyt@pw.edu.pl
mgr Kozłowski Paweł pawel.kozlowski@pw.edu.pl
mgr Kret Maciej maciej.kret@pw.edu.pl
mgr Małecka Elżbieta elzbieta.malecka@pw.edu.pl
mgr Markiewicz Eugeniusz eugeniusz.markiewicz@pw.edu.pl
mgr Martyński Wojciech wojciech.martynski@pw.edu.pl
mgr Michałowski Stanisław stanislaw.michalowski@pw.edu.pl
mgr Muniowska Joanna joanna.muniowska@pw.edu.pl
mgr Niedomagała Wojciech wojciech.niedomagala@pw.edu.pl
mgr Rybicka Małgorzata malgorzata.rybicka@pw.edu.pl
mgr Sałajczyk Robert robert.salajczyk@pw.edu.pl
mgr Sikora Iwona iwona.sikora@pw.edu.pl
mgr Sikorska-Szyplińska Agnieszka agnieszka.szyplinska@pw.edu.pl
mgr Sońta Dariusz dariusz.sonta@pw.edu.pl
mgr Stanisławski Krzysztof krzysztof.stanislawski@pw.edu.pl
mgr Tworzydło Wiktor wiktor.tworzydlo@pw.edu.pl
mgr Urbańczyk Jacek jacek.urbanczyk@pw.edu.pl
mgr Wojciechowski Damian damian.wojciechowski@pw.edu.pl
mgr Zdun Anna anna.zdun@pw.edu.pl

Lista stałych DYŻURÓW NAUCZYCIELI w sem. letnim

Lp NAZWISKO  I  IMIĘ poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
             
1 CEGŁOWSKI Paweł     11:00 - 12:00    
2 CHARUK vel Gwryluk Jarosław         10.45 - 11.45
3 CHYDZIŃSKI Michał   13:00 - 14:00      
4 DĄBROWSKA-GAŁKO Beata   12:30 - 13.30      
5 DOLECKA Jolanta          
6 DURJASZ Andrzej 13.00 - 14.00        
7 DZIOBAN Katarzyna     11:30 - 12:30    
8 KAPROŃ Krzysztof     11:45 - 12:45    
9 KOPYT Artut 14:00 - 15:00        
10 KOZŁOWSKI Paweł         13:00 - 14:00
11 KRET Maciej       13:00 - 14:00  
12 MAŁECKA Elzbieta 11:00 - 12:00        
13 MARKIEWICZ Eugeniusz         11.45 - 12.45
14 MARTYŃSKI Wojciech     13:00 - 14:00    
15 MICHAŁOWSKI Stanisław   12:15 - 13:15       
16 MUNIOWSKA Joanna          
17 NIEDOMAGAŁA Wojciech         11:30 - 12:30
18 RYBICKA Małgorzara         10:00 - 11:00
19 SAŁAJCZYK Robert 11:15 - 12:15        
20 SIKORA Iwona       11:30 - 12:30  
2 SIKORSKA-SZYPLIŃSKA        Agnieszka     11:30 - 12:30    
22 SOŃTA Dariusz     10:00 - 11:00    
23 STANISŁAWSKI Krzysztof          
24 TWORZYDŁO Wiktor         11:00 - 12:00
25 URBAŃCZYK Jacek         10:00 - 11:00
26 WOJCIECHOWSKI Damian       11:25 - 12:25  
27 ZDUN Anna   14:00 - 15:00      

Nauczyciele SWFiS PW w semestrze letnim pełnią dyżury stacjonarnie. Zapraszamy do kontaktu.