Nauczyciele

Nazwisko i imię Nauczyciela Adres e-mail
mgr Cegłowski Paweł pawel.ceglowski@pw.edu.pl
mgr Chydziński Michał michal.chydzinski@pw.edu.pl
mgr Charuk vel Gawryluk Jarosław jaroslaw.gawryluk@pw.edu.pl
mgr Dąbrowska-Gałko Beata beata.galko@pw.edu.pl
mgr Durjasz Andrzej andrzej.duriasz@pw.edu.pl
dr Dzioban Katarzyna katarzyna.dzioban@pw.edu.pl
mgr Kaproń Krzysztof krzysztof.kapron@pw.edu.pl
mgr Kopyt Artur artur.kopyt@pw.edu.pl
mgr Kozłowski Paweł pawel.kozlowski@pw.edu.pl
mgr Kret Maciej maciej.kret@pw.edu.pl
mgr Markiewicz Eugeniusz eugeniusz.markiewicz@pw.edu.pl
mgr Martyński Wojciech wojciech.martynski@pw.edu.pl
mgr Michałowski Stanisław stanislaw.michalowski@pw.edu.pl
mgr Muniowska Joanna joanna.muniowska@pw.edu.pl
mgr Niedomagała Wojciech wojciech.niedomagala@pw.edu.pl
mgr Rybicka Małgorzata malgorzata.rybicka@pw.edu.pl
mgr Sałajczyk Robert robert.salajczyk@pw.edu.pl
mgr Sikora Iwona iwona.sikora@pw.edu.pl
mgr Sikorska-Szyplińska Agnieszka agnieszka.szyplinska@pw.edu.pl
mgr Sońta Dariusz dariusz.sonta@pw.edu.pl
mgr Tworzydło Wiktor wiktor.tworzydlo@pw.edu.pl
mgr Urbańczyk Jacek jacek.urbanczyk@pw.edu.pl
mgr Wojciechowski Damian damian.wojciechowski@pw.edu.pl
mgr Zdun Anna anna.zdun@pw.edu.pl

WYKAZ KONSULTACJI PROWADZONYCH W SWFiS PW od PAŹDZIERNIKA 2023 DO STYCZNIA 2024

Zapraszamy do kontaktu

Lp NAZWISKO  I  IMIĘ poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
             
1 CEGŁOWSKI Paweł   10.00 - 10.45      
2 CHARUK vel Gwryluk Jarosław 11.15 - 12,00        
3 CHYDZIŃSKI Michał 13.00 - 13.45        
4 DĄBROWSKA-GAŁKO Beata   11.45 - 12.30      
5 DURJASZ Andrzej       11.15 - 12.00  
6 DZIOBAN Katarzyna 13.15 - 14.00        
7 KAPROŃ Krzysztof   13.15 - 14.00      
8 KOPYT Artut 12.30 - 13.15        
9 KOZŁOWSKI Paweł   13.15 - 14.00      
10 KRET Maciej         11.00 - 11.45
12 MARKIEWICZ Eugeniusz   14.30 - 15.15      
13 MARTYŃSKI Wojciech 11.00 - 11.45        
14 MICHAŁOWSKI Stanisław     10.30 - 11.15    
 15 MUNIOWSKA Joanna   10.15 - 11.00      
16 NIEDOMAGAŁA Wojciech         09.30 - 10.15
17 RYBICKA Małgorzara   16.15 - 17.00      
18 SAŁAJCZYK Robert     11.15 - 12.00    
19 SIKORA Iwona     11.00 - 11.45    
20 SIKORSKA-SZYPLIŃSKA        Agnieszka 13.15 - 14.00        
21 SOŃTA Dariusz          
22 TWORYDŁO Wiktor 12.00 - 12.45        
23 URBAŃCZYK Jacek     12.30 - 13.15    
24 WOJCIECHOWSKI Damian 12.40 - 13.25        
25 ZDUN Anna     12.30 - 13.15