Druki związane z dopisaniem do grupy ćwiczebnej, zmianą grupy ćwiczebnej oraz przepisaniem zajęć WF można pobrać w zakładce - Dokumenty do pobrania

1. PRZEPISANIE ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

a) studenci ubiegający się o przepisanie zaliczenia przedmiotu muszą się zarejestrować na zajęcia w semestrze 2022 L

b) składają wniosek o przepisanie zaliczenia (druk do pobrania) do sekretariatu SWFiS (adres: swfis@pw.edu.pl)

2. ZWOLNIENIA LEKARSKIE:

a) nie zaliczają zajęć wychowania fizycznego

b) studenci z długoterminowymi zwolnieniami lekarskimi nie uczestniczą w rejestracji (w systemie USOS)

c) więcej informacji na stronie SWFiS PW – „Zwolnienia lekarskie”

3. INNE FORMY ZALICZENIA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

a) udział w zajęciach Chóru Politechniki Warszawskiej

b) udział w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej

c) udział w zajęciach Sekcji sportowych AZS PW

Dyżury nauczycieli w semestrze letnim 2021/22

W semestrze letnim nauczyciele SWFiS PW pełnią dyżury stacjonarnie

Harmonogram stałych (stacjonarnie) dyżurów dostępny jest w zakładce. 

NR KONTA Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Informacja dla studentów korzystających z płatnych zajęć wychowania fizycznego