Ważne informacje:

PRZEPISANIE ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

a) STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZEPISANIE ZALICZENIA PRZEDMIOTU MUSZĄ SIĘ ZAREJESTROWAĆ NA ZAJĘCIA W SEMESTRZE 2023LATO

b) składają wniosek o przepisanie zaliczenia (druk do pobrania) do sekretariatu SWFiS swfis@pw.edu.pl do 30 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych

ZWOLNIENIA LEKARSKIE:

a) nie zaliczają zajęć wychowania fizycznego

b) STUDENCI Z DŁUGOTERMINOWYMI ZWOLNIENIAMI LEKARSKIMI NIE UCZESTNICZĄ W REJESTRACJI (W SYSTEMIE USOS)

c) więcej informacji na stronie SWFiS PW w zakładce  Zwolnienia lekarskie

INNE FORMY ZALICZENIA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO TO UDZIAŁ W ZAJĘCIACH:

a)  Sekcji sportowych AZS PW

b)  Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej

c)  Chóru Politechniki Warszawskiej

UWAGA!

W przypadku rezygnacji z  wychowania fizycznego w semestrze 2023 L student ma 

obowiązek wyrejestrowania się z grupy zajęciowej w terminie do 30 dni od rozpoczęcia

zajęć dydaktycznych.

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO odbywają się według planu:

1. 8.00 – 9.30

2. 9.30 – 11.00

3. 11.00- 12.30

4. 12.30 – 14.00

5. 14.00 – 15.30

6. 15.30 - 17.00

po godzinie 17.00 odbywają się zajęcia w grupach zaawansowanych (sekcje sportowe lub specjalizacje)

        

Zachęcamy do zaliczania zajęć WF uczestnicząc w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca PW

https://www.zpitpw.pl/pl/

NR KONTA Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Informacja dla studentów korzystających z płatnych zajęć wychowania fizycznego