Bezpieczeństwo w obiektach

ZASADY BHP w SWFIS 2022_23 (.docx, 33,41 kB)

OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWACH BHP I OCHRONY PPOŻ I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Pełnomocnik Dyrektora SWFiS ds. BHP
Imię i nazwisko Stanowisko/ Miejsce wykonywania pracy Kontakt
Piotr Stykowski Starszy specjalista ds. administracyjnych 22 234 53 75
Społeczny Inspektor Pracy SWFiS
Imię i nazwisko Stanowisko/ Miejsce wykonywania pracy Kontakt
Wojciech Niedomagała Asystent 22 234 53 75
Pracownicy odpowiedzialni za nadzorowanie przestrzegania zasad korzystania z sal sportowych
Imię i nazwisko Stanowisko/ Miejsce wykonywania pracy Kontakt
Nauczyciele prowadzący zajęcia sportowe   22 234 53 75
Pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy
Imię i nazwisko Miejsce wykonywania pracy Kontakt
Nauczyciele prowadzący zajęcia sportowe Dyrektor SWFiS 22 234 53 75
Osoby wskazane do kontaktu z Zespołem ds. koordynacji działań prewencyjnych w Politechnice Warszawskiej związanych z potencjalnym ryzykiem wystąpienia koronawirusa
Imię i nazwisko Stanowisko/ Miejsce wykonywania pracy Kontakt
Agnieszka Sikorska-Szyplińska   22 234 53 75
Osoby wyznaczone do prowadzenia ewakuacji
Imię i nazwisko Stanowisko/ Miejsce wykonywania pracy Kontakt
Agnieszka Sikorska-Szyplińska Dyrektor SWFiS 22 234 53 75
Osoby do nadzoru nad gospodarką odpadami, w tym prowadzenia ewidencji w systemie BDO
Imię i nazwisko Stanowisko/ Miejsce wykonywania pracy Kontakt
Bożena Gronek Kier. Działu 22 234 53 75
W razie potrzeby skontaktuj się z portiernią – numer telefonu: 22 234 53 70