Plan zajęć sem. letni 2021/22

WYJAŚNIENIE DO PLANU ZAJĘĆ:

nazwiska prowadzących oraz nazwy grup (dyscyplin) w kolorze

Kolor zielony (intensywny) – sekcje sportowe w ramach AZS PW

Kolor czerwony - nauczyciel komunikuje się w j. angielskim

Kolor niebieski - nauczyciel komunikuje się w j. rosyjskim

Kolor czerwono-niebieski - nauczyciel komunikuje się w j. angielskim i w j. rosyjskim