Plan zajęć sem. letni 2022/23

2023 Lato PLAN ZAJĘĆ (.xlsx, 23,80 kB)

WYJAŚNIENIE DO PLANU ZAJĘĆ:

Kolor zielony (intensywny) – sekcje sportowe w ramach AZS PW

Kolor czerwony - nauczyciel mówi również po angielsku

Kolor niebieski - nauczyciel mówi również po rosyjsku