Plan zajęć sem. zimowy 2021/22

Plan zajęć WF sem.zimowy (.xlsx, 23,01 kB)

WYJAŚNIENIE DO PLANU ZAJĘĆ:

Kolor zielony – sekcje sportowe w ramach AZS PW