Kontakt

Studium

ul. Waryńskiego 12a
00-631 Warszawa

tel./fax: (22) 825 72 86, (22) 234 53 75
tel. wewnątrz Politechniki: 5375
e-mail: swfis@pw.edu.pl

Godziny pracy Administracji SWFiS:
(Poniedziałek - Piątek) - 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć studentów:
(Poniedziałek - Piątek) - 9.30 - 13.00

UWAGA NOWY NR KONTA SWFIS (.pdf, 30,93 kB)
Dyrektor:

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
mgr Agnieszka Sikorska-Szyplińska

agnieszka.szyplinska@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki:

mgr Stanisław Michałowski

stanislaw.michalowski@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Sportu:

mgr Robert Sałajczyk

robert.salajczyk@pw.edu.pl

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego:

mgr Bożena Gronek

bozena.gronek@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora:

Piotr Zając

piotr.zajac@pw.edu.pl

Sekretariat:

Maria Anna Lewandowska

maria.lewandowska@pw.edu.pl

 

Stadion Sportowy

tel. (22) 825 08 51, (22) 825 72 86
ul.Batorego 12

Kierownik:

mgr Piotr Stykowski

piotr.stykowski@pw.edu.pl